Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

OBS: Egenbetaling for ikke-medlemmer er på kurserne i Horsens 20/9-2018, Odense 26/9-2018, Middelfart 3/10-2018, Randers 4/10-2018, Randers 10/10-2018, Aarhus 23/10-2018 og Randers 29/11-2018 kr. 800/pr. person.

 

For kurset i Aars 15/11-2018 er der følgende betaling: Gratis for 1 person/medlemskab – følgende : kr. 200/pr. person.   Ikke-medlemmer: Kr. 400/pr. person.

 

Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Sønder Omme Sønder Omme Kro & Hotel
Hovedgaden 1
7260 Sønder Omme
14/11-18
Kl. 19:00 til Kl. 22:00
Ind-og fraflytningsrapporter – hvordan og hvilke krav? Udfyldelse af lejekontrakten. Forbrugsregnskaber – krav og frister

Aars Hotel Aars
Himmerlandsgade 111
9600 Aars
15/11-18
Kl. 18:00 til Kl. 21:30
Skimmelsvamp – fra biologien og årsager til skadesbegrænsning og jura

Aalborg Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Ø
20/11-18
Kl. 17:00 til Kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30
8000 Aarhus C
26/11-18
kl. 17:00 til Kl. 20:00
Dialogmøde (styret møde med masser af nyheder fra udlejernes branche)

Aalborg ProDomus
Boulevarden 11,1
9000 Aalborg C
27/11-18
kl. 17:00 til Kl. 20:00
Dialogmøde (styret møde med masser af nyheder fra udlejernes branche)

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
29/11-18
Kl. 14:00 til Kl. 16:30
Konflikthåndtering – specielt i forholdet mellem udlejer og lejer