Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Efteråret bliver super spændende. Vi introducerer bl.a. 3 nye kurser om EU´s databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – begge set i relation til udlejerbranchen. Vi tilbyder også 2 kurser på Sjælland. Et i Slagelse og et i Næstved. Disse kurser er ment som en service til vores mange sjællandske direkte medlemmer, men skal også ses som hvervningsarrangementer. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at tilmelde sig nedennævnte kurser – alle er velkomne – og deltagelse er gratis.
 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


PÅ-VEJ-HJEM-/AFTENKURSER:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. deltager. Prisen inkl. kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Ringkøbing Hotel Fjordgaarden 31/1-18
Kl. 19:00
Udfyldelse af lejekontrakten. Ind-og fraflytningsrapporter – hvordan og hvilke krav? Forbrugsregnskaber – krav og tidsfrister?

Svendborg Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 27/2-18
kl. 17:00 til kl. 20:00
Belåning, omprioritering m.v. Indvendig vedligeholdelse

Herning Advokatfirmaet Dahl, Kaj Munksvej 4, 7400 Herning 14/3-18
kl. 17:30 til kl. 19:30
Generationsskifte i ejendomsselskaber

Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 4/4-18
kl. 14:00 til kl. 17:00
Erhvervslejeret – de væsentligste opmærksomhedspunkter

Næstved Hotel Kirstine / ”Trykkeriet”, Købmagergade 20, 4700 Næstved 5/4-18
kl. 19:00 til kl. 22:00
Undgå lejelovens 10 farligste faldgruber

Horsens Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 11/4-18
kl. 14:00 til kl. 17:00
Erhvervslejeret – de væsentligste opmærksomhedspunkter

Vejle HTH Køkkenforum, Stiftsvej 57A, 7100 Vejle 12/4-18
kl. 19:00 til kl. 22:00
Persondataforordningen – Udlejer: ” Hvordan kommer du i gang?”

Aarhus Scandic Hotel Århus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C 11/6-18
kl. 19:00 til kl. 22:00
Indeklima og skimmelsvamp