Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Efteråret bliver super spændende. Vi introducerer bl.a. 3 nye kurser om EU´s databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – begge set i relation til udlejerbranchen. Vi tilbyder også 2 kurser på Sjælland. Et i Slagelse og et i Næstved. Disse kurser er ment som en service til vores mange sjællandske direkte medlemmer, men skal også ses som hvervningsarrangementer. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at tilmelde sig nedennævnte kurser – alle er velkomne – og deltagelse er gratis.
 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


PÅ-VEJ-HJEM-/AFTENKURSER:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. deltager. Prisen inkl. kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Holstebro Advokaterne Nupark, Nupark 45, 3. sal, Holstebro 24/10-17
kl. 18:30 til kl. 21:00
Skimmelsvamp i udlejningsejendomme
Biolog, LLO, advokat og udlejere diskuterer

Slagelse Lilje Cafeen, Trelleborg Golf Club, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse 24/10-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Lejekontraktens formulering specielt med fokus på ind-og fraflytningsrapporter.
Forslag til indhold i § 11. Skimmelsvamp og energioptimering i udlejningsejendomme. v/ advokat Keld Frederiksen og energikonsulent Olav Grønn Hansen

Christiansfeld Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6 Christiansfeld 25/10-17
Kl. 18:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Næstved Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 31/10-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Lejekontraktens formulering specielt med fokus på udlejerens muligheder for at opsige eller ophæve lejemålet.
Forslag til indhold i § 11. Skimmelsvamp og energioptimering i udlejningsejendomme. v/advokat Keld Frederiksen og energikonsulent Olav Grønn Hansen

Aalborg Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø 1/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Nyborg Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 Nyborg 1/11-17
Kl. 18:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Thisted Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, Thisted 2/11-17
kl. 19:30 til kl. 22:00
Alt du skal vide for at fastsætte den rigtige husleje i Thisted kommune
v/advokatfuldmægtig Rasmus Lund Petersen

Viborg Leoni Advokater, Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg 6/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Brush-up-kursus
På kurset vil blive gennemgået indhøstet erfaringer med den nye lejelov og den nye lejekontrakt, og samtidig vil der blive orienteret om aktuelle lejeretslige problemstillinger med afsæt i nyeste praksis ved huslejenævn og boligret v/advokat Louise Kaczor

Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 7/11-17
kl. 14:00 til kl. 17:0
Ændringerne i Planloven og moms i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og ved renoveringer.
Et kombinationskursus, der helt konkret henvender sig til ejendomsudviklere, projektudviklere og investorer.

Aarhus BRF KREDIT, Nørreport 26, 8000 Aarhus C 8/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Sønderborg Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg 8/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Brush-up-kursus
På kurset vil blive gennemgået indhøstet erfaringer med den nye lejelov og den nye lejekontrakt, og samtidig vil der blive orienteret om aktuelle lejeretslige problemstillinger med afsæt i nyeste praksis ved huslejenævn og boligret v/advokat Mogens Broe-Andersen

Hjørring Jyske Bank, Østergade 23, Hjørring 9/11-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Lejens størrelse, beregning og regulering (specielt for Hjørring og omegn).
Skimmelsvamp – specielt i relation til juraen. Hvordan håndteres en klage fra en lejer om forekomst af skimmelsvamp i lejemålet?
v/jurist Martin Birk og advokat Kim Nielsen

Grenå Hotel Grenå Strand, Havneplads 1, Grenå 9/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Lejekontraktens udfyldelse og fraflytningen – ”punkt for punkt”
v/advokat Anne Henriksen

Aalborg Aalborg Kongres og Kultur Center Europaplads 1 Aalborg 13/11-17
Kl. 17:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Middelfart Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 14/11-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ændringerne i Planloven og moms i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og ved renoveringer.
Et kombinationskursus, der helt konkret henvender sig til ejendomsudviklere, projektudviklere og investorer.

Kolding Sczoska, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding 15/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Struer Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer 21/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Gennemgang af udvalgte kendelser fra huslejenævn og boligretter.
Udlejers overholdelse af formelle regler og tidsfrister samt forslag til indhold i § 11. Ind-og fraflytningsrapporter berøres også med udgangspunkt i selve ”praktikken” v/advokat Anne Henriksen

Svendborg Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 22/11-17
kl. 17:00 til kl. 20:00
Persondata, nyt fra lejeloven, boligportalen samt nye domme
v/advokat Jens Bertel Rasmussen og advokat Adam Ringsby-Brandt

Fredericia Restaurant Oven Vande, Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia 22/11-17
kl. 18:00 til kl. 21:30
Gennemgang af udvalgte kendelser fra huslejenævn og boligretter.
Udlejers overholdelse af formelle regler og tidsfrister samt forslag til indhold i § 11. Ind-og fraflytningsrapporter berøres også med udgangspunkt i selve ”praktikken” v/advokat Mogens Broe-Andersen

Esbjerg Restaurant Parken, Søvej 9, 6700 Esbjerg 29/11-17
kl. 17:00 til kl. 20:00
Opsigelse og ophævelse af boliglejemål
v/advokat Søren Ellerbæk