Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Efteråret bliver super spændende. Vi introducerer bl.a. 3 nye kurser om EU´s databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – begge set i relation til udlejerbranchen. Vi tilbyder også 2 kurser på Sjælland. Et i Slagelse og et i Næstved. Disse kurser er ment som en service til vores mange sjællandske direkte medlemmer, men skal også ses som hvervningsarrangementer. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at tilmelde sig nedennævnte kurser – alle er velkomne – og deltagelse er gratis.
 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


PÅ-VEJ-HJEM-/AFTENKURSER:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. deltager. Prisen inkl. kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Fyn Hotel Villa Gulle Østervoldgave 44 Nyborg 25/4-18
Kl. 18:00
Dialogmøde - Hvis du interesserer dig for lejeret

Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 2/5-18
kl. 13:00 til kl. 17:00
Private udlejer: Sådan kommer du i gang med at opfylde kraven i Persondataforordningen

Herning Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning 7/5-18
kl. 13:00 til kl. 17:00
Private udlejer: Sådan kommer du i gang med at opfylde kraven i Persondataforordningen

Fredericia Best Western Plus Hotel Fredericia Lokalet er beliggende på Vestre Ringvej 102 / Stadion / T. Hansen Arena 15/5-18
kl. 13:00 til kl. 17:00
Private udlejer: Sådan kommer du i gang med at opfylde kraven i Persondataforordningen

Østjylland Danske Udlejere Fredensgade 30 Aarhus C 16/5-18
Kl. 18:00
Dialogmøde - Hvis du interesserer dig for lejeret

Nordjylland Scandic Øst Hadsundvej 200 Aalborg Øst 23/5-18
Kl. 18:00
Dialogmøde - Hvis du interesserer dig for lejeret

Aarhus Scandic Hotel Århus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C 11/6-18
kl. 19:00 til kl. 22:00
Indeklima og skimmelsvamp